Czy kredyt kredyt studencki pko się opłaca?

Studenci to ciekawa grupa społeczna. Z jednej strony zdobywają wykształcenie do często trudnych i odpowiedzialnych zawodów. Z drugiej jednak strony, w opinii publicznej wielu z nich nie należy ani do ludzi pracowitych ani do odpowiedzialnych. Wydaje mi się, że nie jest to do końca prawda a przynajmniej nie na tyle, aby wyrabiać sobie taką opinię o wszystkich studentach. To co jest prawdą. to to że studenci mają całkiem dużo możliwości kształcenia się i rozwoju. Jedną z takich możliwości jest właśnie tytułowy kredyt. Nie zwyczajny jednak. bo nie każdy kredyt zasłużył na miano najtańszego kredytu świata. To co czyni go godnym tego miana to bardzo niskie oprocentowanie. To co czyni go wyjątkowym to również: zabezpieczenie w postaci skarbu państwa oraz wypłacane przez kilka lat miesięczne kwoty – transze, które potrafią dojść nawet do 1000 zł na miesiąc. Mowa o kredycie studenckim. Po konkrety i szczegółowe informacje odsyłam niżej.

Stopa procentowa

W banku PKO SA rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 0,58%. Nie jest to błąd. Dla porównania oprocentowanie konta oszczędnościowego w tym banku wynosi 3% w skali roku.

Państwo dofinansowuje kredyt

To dlatego stopa procentowa kredytu jest tak niska i tak niewiele banków ma go w swojej ofercie. Po prostu, banki na nim zarabiają niewiele. Państwo jest też zabezpieczeniem a państwo jest najbezpieczniejszą instytucją finansową.

Dla kogo

Z kredytu studenckiego może skorzystać każdy student zarówno studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych, który rozpoczął naukę przed ukończeniem 25 roku życia. Z tej opcji mogą także skorzystać studenci studiów doktoranckich. 

Na co przeznaczyć kredyt studencki

 Nie ma żadnych ograniczeń co do wykorzystania uzyskanym sum z kredytu studenckiego.  Może być traktowany tak samo jako źródło dochodu z tytułu chociażby pracy. Niemniej jednak, mimo że jest to najtańszy kredyt to korzystanie z niego w celu na przykład rozrywkowym nie jest najsensowniejszym rozwiązaniem. Samo przeznaczenie tych pieniędzy na swoje bieżące potrzeby nie jest złe. Jest wręcz bardzo zaradnym wyjściem z sytuacji braku odpowiedniej ilości funduszy. W przypadku jednak, gdy uzyskany kapitał będzie naszą nadwyżką warto rozważyć możliwości jego lepszego wykorzystania. Możemy go przeznaczyć na: 

1. Kształcenie

Wiedza nigdy nie jest darmowa. Często jednak, żeby nauczyć się wiedzy specjalistycznej sama energia i czas nie wystarczą. Niektóre kursy, szkolenia kosztują nawet kilka tysięcy złotych. Często żeby wziąć w nich udział należy też udać się w całkiem długą podróż, nawet do innego kraju. Wiedza zdobyta na takim szkoleniu może okazać się jednak bezcenna, jeśli oczywiści będziemy umieli ją wykorzystać. Studia są natomiast idealnym czasem na korzystanie z takich możliwości. Kredyt studencki natomiast idealnym narzędziem do ich finansowania.

2. Fundusze na czarną godzinę

Nie ma ograniczeń co do korzystania z pieniędzy z kredytu a stopa procentowa konta oszczędnościowego jest wyższa niż oprocentowanie kredytu. Odkładając więc wszystkie te pieniądze na konto oszczędnościowe po kilku latach uzyskamy kwotę, którą spokojnie możemy pokryć wszystkie koszty kredytu. Z drugiej strony uzyskamy też skumulowaną sumę pieniędzy, wynoszącą od 24 do 40 tys zł [ i to nie licząc skumulowanych odsetek ]. W razie większych, nawet nieplanowanych aktualnie większych wydatków przyszłości, taka kwota może okazać się sporym wybawieniem czy środkiem do zrealizowania pomysłu biznesowego.

3. Zarabiane

Tradycyjny więc sposób oszczędzania sam w sobie pozwoli nam na osiągnięcie końcowego zysku na kredycie studenckim. Same jednak lokaty i konta oszczędnościowe nie pozwolą zarobić bajońskich sum. Żeby zarobić więcej, należałoby przenieść się na giełdę. Oczywiście, giełda potraf być nieprzewidywalna, ale już samo inwestowanie w bezpieczne aktywa finansowe pozwoli nam osiągnąć tyle samo, albo i znacznie więcej w porównaniu do standardowego konta oszczędnościowego. Sprawa nie jest jednak prosta, potrzeba do tego chłodnej głowy i odpowiedzialności. Nie będę dalej rozpisywał inwestowania na giełdzie w tym artykule. Polecam jednak o tym poczytać.

Oczywiście nie trzeba wybierać jednej drogi. Można połączyć kilka możliwości. Nic nie stanowi też przeszkody aby wpleść w to wydatki na swoje własne przyjemności, zachcianki… czy nawet przeznaczyć na nie wszelkie fundusze, jeśli to będzie według Was właściwe.

Kredyt studencki posiada pewne swoiste cechy, które są do niego trwale przypisane. Oto one:

 • Kredyt będzie wypłacany w sposób ciągły przez 10 miesięcy trwania roku akademickiego.
 • Kredyt będzie wypłacany w transzach o możliwych wartościach: 400, 600, 800 i 1000 zł
 • Transze będą wypłacane przez tyle lat ile zostało Wam do planowanego zakończenia studiów
 • Po okresie wypłacania comiesięcznych transz, bank przyzna Wam minimum 2-letni okres karencji, gdzie nie będzie żadnych spłat (ani wypłat)
 • Okres spłaty to co najmniej dwukrotność okresu studiowania. To oznacza, że jeśli studiowaliście przez 5 lat, okres spłaty będzie wynosił: 10 lat

Są też cechy zmienne, zależne od banku, który ten kredyt wydaje. W banku PKO SA znajdziecie:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł w przypadku wcześniejszej spłaty
 • Możliwość dogadania się co do długości okresu karencji
 • Umorzenie kredytu dla najlepszych studentów ( maksymalnie 50% kosztu całkowitego )

Widać, że bank PKO SA chce przyciągnąć studentów do siebie. Moim zdaniem, robi to naprawdę dobrze. Zachęcam do zapoznania się z całą ofertą.

Formalności

Żeby otrzymać kredyt studenckim musisz spełnić 4 wymogi:

 1.  Złożyć wniosek w odpowiednim wybranym banku wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny
 2. Posiadać zaświadczenie o studiowaniu od Twojej szkoły wyższej bądź potwierdzenie brania udziału w rekrutacji na uczelnię
 3. Przekazać bankowi odpowiednie dokumenty, które zostaną użyte do oceny zdolności kredytowej
 4. Posiadać poręczyciela

Poręczenie kredytu

Warto temu kwestii przyjrzeć się głębiej. Najczęściej poręczycielami będą rodzice. Zdarzają się jednak przypadki, gdzie rodzice nie mogą być poręczycielami. Wtedy warto poszukać dalej w rodzinie, np. wśród rodzeństwa czy wujostwa. Nie musi też to być ktoś z kim łączą nas więzy rodzinne. Jeśli jednak nie uda nam się znaleźć nikogo kto zgodziłby się nam kredyt poręczyć to nic straconego. Zostaje nam możliwość poręczenia przez bank BGK (bierze za to 1,5% prowizji od poręczonych transzy) oraz dla studentów zameldowanych na obszarach wiejskich – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( brak prowizji ).

Termin składania dokumentów

Wniosek trzeba złożyć w terminie od 15 września do 20 października.

Przy okazji, żeby bank zachował ciągłość wypłat, należy przedstawić mu co roku przedłużoną legitymację studencką.

To by było na tyle. Zawarłem w tekście wszystkie istotne informacje, które uzyskałem. Mam nadzieję, że nie wyczerpałem jednak Waszej ciekawości. Wierzę, że kredyt studencki można wykorzystać w mądry i produktywny sposób. Taki jest jego cel, aby studenci mogli się rozwijać w kierunkach o jakich marzą. Ze swojej strony polecam bank PKO SA, szczególnie za bezproblemowość i możliwość dogadania się w pewnych przypadkach co do chociażby okresu karencji.