Kontrakty terminowe z Saxo Banko Polska

Saxo Bank Polska to broker umożliwiajacy profesjonalny handel na rynkach międzynarodowych. Dzięki podmiotowi zyskujesz możliwość inwestowania przy użyciu ponad 200 kontraktów Futures w postaci indeksów, energii, metali i stopów, produktów rolniczych i FX z około 23 giełd całego świata.

Czym są kontrakty Futures.

Kontrakty Futures to grupa instrumentów pochodnych. To co je wyróżnia na tle między innymi akcji oraz instrumentów dłużnych, to transfer ryzyka, a nie jak w przypadku pozostałych transfer kapitału. Futures stanowi pewien rodzaj umowy, która zawierana jest pomiędzy kupującym, a sprzedającym.

Co wazne sprzedający zobowiązuje się w umowie na sprzedaż ściśle określonego instrumentu bazowego za ustaloną w umowie cenę w ściśle określonym czasie. Cena, która jest zobowiązująca w trakcie transakcji, znana jest pod nazwą ceny rozliczenia (ang. futures proce), z kolei dzień transakcji określony jest mianem daty rozliczenia (ang. settlement date) lub też daty dostawy (ang. delivery date). Wszystkie informacje na temat kontraktów Futures znajdziesz na stronie Saxo Bank Polska.

Zdecydowana większośc kontraktów Futures rozliczana jest w sposób gotówkowy, znacznie mniejszy procent przy użyciu dostawy aktywów bazowych. Dokonując zakupu Futures inwestor zakłada tendencję wzrostową instrumentu bazowego, natomiast w trakcie sprzedaży kontraktu terminowego, przewidywania są odwrotne. Zysk osiągany jest przez stronę, która prawidłowo przewidziała zachowanie instrumentu bazowego. Jeśli jesteż zainteresowany_a aktualnymi wartościami, w tym miejscu możesz to sprawdzić.

Kontrakty Future pozwalaja osiągnąć stosunkowo wysokie zyski, przy jednoczesnym zaangażowaniu niewielkiego kapitału, który stanowi depozyt. Na rynku terminowym (kontrakty Futures) zarówno zyski, jak i straty są zdecydowanie zwielokrotnione w porównaniu do tych osiąganych na rynku kasowym.

Różnice pomiędzy Futures a CFD.

Początek rynku kontraktów  termonowych należy upatrywać w początkach branży towarowej. To dzięki rolnikom, górnikom i producentom ropy naftowej, którym zależało na kontroli ryzyka związanego bezpośrednio z brakiem znajomości cen, jaką otrzymają za produkt w przyszłości, zawdzięczamy rozwój kontraktów Futures.

Działania te otworzyły dzrwi, które umożliwiły rozwinięcie kontraktów CFD. Rynek kontraktów CFD jest pozagiełdowy, co oznacza, że nie posiada jednej, głównej siedziby. Kontrakty Future w porównaniu do CFD posiadaj datę wygaśnięcia, a sama inwestycja przebiega za pośrednictwem giełdy. Jednak wciąż jest znacznie mniej dostępnych rynków Future w porównaniu do CFD, gdzie tych jest ponad trzy tysiące.

Pełna transparentność cen, jak również opłacalność to niezaprzeczalne korzyści kontraktów terminowych. Jednak warto również wspomnieć o istniejących wadach. Podstawową są zazwyczaj bardzo duże rozmiary zawieranych kontraktów, a także istaniejąca data wygaśniecia, która ogranicza transakcję.