Jak wypełnić wniosek o 500 plus, czy 500 plus mi się należy?

Ogólne zasady i warunki programu 500 Plus

Rodzina 500 Plus to rządowy program mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie dodatkowych świadczeń wychowawczych. Pieniądze otrzymane z programu mają pomóc w spełnianiu potrzeb życiowych oraz wychowaniu naszych pociech. Program powstał by, poza poprawą sytuacji polskich rodzin, przyczynić się do zwiększenia dzietności. Ma pomóc w unormowaniu niżu demograficznego w Polsce. Z programu 500 Plus korzysta 2 mln 400 tysięcy rodzin, a w nich ponad 3 mln 600 tysięcy dzieci. Jest to największy program socjalny w Polsce.

Wysokość zasiłku od początku trwania programu wynosi 500 złotych na miesiąc. Środki z tytułu świadczenia są wypłacane w dogodny dla rodziców sposób, najczęściej są przelewane na konto bankowe.

Beneficjentem programu może być tylko osoba niepełnoletnia. Co ciekawe, z programu korzystać mogą również cudzoziemcy zamieszkujący aktualnie na terenie Polski. O świadczenie starać się może małżeństwo, które jest rodzicami dziecka, ale też rodzice wychowujący osobę niepełnoletnią samotnie. Warto także wspomnieć, że o wsparcie finansowe z programu 500 Plus mogą starać się także rodziny zastępcze oraz domy dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko. Jeśli wychowujemy jedynaka, o świadczenie możemy się starać tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które są określone w warunkach programu 500 Plus, to jest kiedy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 złotych. Jeśli wychowujemy dziecko niepełnosprawne przysługuje nam kryterium do 1200 złotych na członka rodziny. Do kryterium dochodowego włączane są dochody uzyskiwane w kraju i za granicą z różnych tytułów:

 • pracy na etacie
 • umów cywilnoprawnych
 • działalności gospodarczej
 • emerytur
 • rent
 • innych świadczeń rodzinnych
 • dochody z gospodarstw rolnych

Środki z 500 Plus nie są wliczane do dochodu. Korzystając z środków pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych nie musimy się o nic martwić.

Przeciwnicy projektu zarzucali pomysłodawcom, że osoby nieuczciwe bez przeszkód i konsekwencji będą mogły wyłudzić pieniądze. Pod koniec tego roku uruchomione zostaną tzw. usługi grupowe. Program ma za zadanie sprawdzać, czy osoba pobierająca świadczenie nie jest gdzieś dodatkowo zatrudniona i mimo przekroczenia kryterium dochodowego pozostaje beneficjentem 500 Plus. Urząd gminy lub miasta jest wtedy o tym fakcie informowany i proszony o interwencję. Urzędy mają również dostęp do danych NFZ i MEN, co pozwala na większą kontrolę. Musimy wiedzieć, że prowadzony jest nadzór nad wykorzystaniem środków. Jeśli wykorzystujemy pieniądze ze świadczenia na inny cel niż wychowanie dzieci, możemy zostać zgłoszeni przez ośrodki pomocy społecznej do odpowiednich organów. Świadczenie może być zastąpione pomocą rzeczową, jeżeli nie będziemy korzystać z niego zgodnie z warunkami programu.

Program rozpoczął funkcjonowanie 1 kwietnia 2016 roku. Pieniądze są wypłacane beneficjentom od drugiego kwartału 2016 roku, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym przysługuje im prawo do świadczeń. Finansowanie koszów obsługi programu, jak i pieniądze na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu państwa. Warunki oraz zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego są określone w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program Rodzina 500 Plus.

Aby przystąpić do programu, musimy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Urzędy wymagają podania danych osoby wnioskującej oraz dzieci, które znajdują się pod jej opieką. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach. Jest to warunek konieczny jedynie, gdy staramy się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Jak poprawnie wypełnić wniosek o 500 Plus?

Wypełnienie wniosku o świadczenie wcale nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać. Rodzice starający się o świadczenie popełniają sporo błędów, co skutkuje tym, że wnioski muszą być poddawane korekcie. W tym punkcie dokładnie omówimy jak poprawnie wypełnić wniosek o 500 Plus.

W pierwszej części wniosku podajemy najistotniejsze dane, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL – w przypadku, kiedy go nie nadano, musimy wpisać serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, dokładny adres zamieszkania oraz płeć. Mimo tego, że miejsca na numer telefonu i adres e-mail nie są obowiązkowe, polecamy wpisać te dane, ponieważ ułatwi to urzędnikom kontakt z państwem w przypadku popełnienia błędu i szybciej będziemy mogli dokonać korekty. Następnym krokiem jest zawnioskowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla dzieci będących na naszym utrzymaniu. Właśnie w tym punkcie musimy zaznaczyć, czy chcemy ubiegać się o świadczenie również na pierwsze dziecko. Jeśli ten punkt nas nie dotyczy, nie jesteśmy zobowiązani dołączać do wniosku zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach. W takiej sytuacji wypełniamy tylko cztery pierwsze punkty w części pierwszej oraz część drugą. Starając się o świadczenie na pierwsze dziecko wpisujemy dane najstarszej pociechy w rubryce „Pierwsze dziecko”. W przypadku kilku dzieci urodzonych tego samego dnia, jak ma to miejsce przy wieloraczkach, sami decydujemy, którego dziecka dane wpiszemy. Analogicznie w kolejnych rubrykach wpisujemy dane naszych młodszych dzieci, a wpisywanie danych pierwszego dziecka jest już zbędne. Po ukończeniu tego kroku, musimy podać dane wszystkich członków rodziny, nasze, współmałżonka oraz dzieci. Jeżeli posiadamy inne dzieci, których wiek nie przekracza 25 roku życia, czy dzieci niepełnosprawne powyżej tego wieku, ich dane również jesteśmy zobowiązani podać.

Pamiętajmy, żeby korzystać z zasiłku, taki wniosek musimy składać co roku. Świadczenie przyznawane jest na okres 12 miesięcy rozpoczynających się od 1 października 2018 roku i trwających do 30 września roku kolejnego.

W jaki sposób możemy złożyć wniosek o 500 Plus:

 • Platforma Usługowo – Informacyjna „Emp@tia”
 • system teleinformatyczny
 • za pośrednictwem wybranych systemów bankowości elektronicznej
 • PUE ZUS
 • ePUAP
 • osobiście w urzędzie miasta lub gminy
 • poprzez wysyłkę pocztową

Najczęstsze błędy we wnioskach o 500 Plus, których musimy unikać

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki apeluje, by na te miejsca zwrócić szczególną uwagę:

 • Niekompletne dane wnioskodawcy. Wszystkie obowiązkowe pola w punkcie pierwszym musimy wypełnić.
 • Niepoprawny adres zamieszkania. Wnioskodawcy często mylą adres zamieszkania z tym, pod którym są zameldowani. Wpisujemy adres, gdzie aktualnie przebywamy.
 • Niewskazanie pierwszego dziecka w rodzinie. Pamiętajmy, gdy staramy się o 500 Plus na drugie i kolejne dziecko, nie możemy pominąć pierwszego dziecka, w miejscu gdzie wpisujemy dane wszystkich członków naszej rodziny.
 • Brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny. Dane współmałżonka również muszą zostać dołączone do listy danych członków naszej rodziny.
 • Brak numerów PESEL członków rodziny
 • Literówki

STRONA Z WZOREM WNIOSKU O 500 PLUS

Źródła:

 • program500plus.pl
 • nto.pl/wniosek-500-zl-na-dziecko-jak-dobrze-wypelnic-w-programie-rodzina-500-plus-wzor-wniosku/ar/9356878
 • dzidziusiowo.pl/dziecko/prawo-i-rodzicielstwo/2507-jak-poprawnie-wypelnic-wniosek-500-wzor-wniosku